Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale

Formål

Det er avtalt leveranse av webdesign i samarbeid med Kunden. For å kunne levere, så må både Kunden og Leverandør samarbeide for å levere til avtalt tid.

Prosess

Webdesigner vil gi designforslag av forsiden som Kunde kan velge å gå videre med.

Her skal Leverandør vise et visuelt forslag, med bilder og farger både for forside og undersider. Dette forslaget utarbeides i løpet av tid avtalt mellom Kunde og Leverandør.

Hvis kunden ikke er fornøyd, så gjøres det enten små forandringer eller et nytt forslag.

Hvis Kunde velger å trekke seg i denne fasen, så må ikke noe betales av kunde.

Sluttfasen

Når kunden er fornøyd med leverandørens nettside og alle funksjoner fungerer så vil webdesigneren publisere websiden etter at kontrakten er signert.

Etter at siden er publisert blir kunden fakturert etter vilkårene og punktene i denne avtalen.

Facebook annonsering, opprettelse og drift starter umiddelbart etter denne fasen og faktura er betalt.

Detaljer for oppdrag og pris

Det er avtalt en pris på kr. 10 000 NOK eks. mva for et design med ubegrenset undersider og produkter. Rettedal Webservice er et enkeltpersonforetak og fratatt MVA, så MVA beregnes ikke av dette beløpet. Enkeltpersonforetaket Rettedal Service er pr. dato for signering fratatt MVA, så MVA beregnes ikke av dette beløpet.

Designet implementeres i WordPress av Leverandør.

Det vil påløpe en kostnad på kr. 2500 NOK eks. mva pr. år for hosting, oppdateringer og e-post.

Dette inkluderer men er ikke begrenset til:

– Hosting av siden på servere som er kjøpt av Rettedal Service.

– Oppdateringer av siden (legge til sider, endring av informasjon på sider som tekst og bilder, legge til funksjoner som kunde ønsker på nettsiden.)

– Domenevedlikehold og e-poster. (Leverandør betaler for og oppretholder domene og e-poster for kunde.)

Det er også avtalt en pris på 7500 NOK pr. måned. Dette inkluderer opprettelse av Facebook konto samt drift av denne (Grafisk materiale, regelmessig posting og engasjement) i tillegg til annonser via Facebook ADS som har til hensikt og formål å utgjøre salg av kundens produkter via Nettbutikken.

Enkeltpersonforetaket Rettedal Webservice er pr. dato for signering fratatt MVA, så MVA beregnes ikke av dette beløpet første år. Eventuellt vil mva beregnes fra og med neste faktura for neste år. Dette plikter leverandør å spesifisere tydelig i neste faktura.

Årsbeløp for hosting, oppdateringer og e-poster vil være løpende fra kontrakten signeres av Kunden. Dette fornyes automatisk og faktureres via TKFaktura.no en gang i året.

Oppsigelse

Denne avtalen kan sies opp av begge parter. Om kunden ønsker å si opp avtalen må dette gjøres før fakturering av neste årlig kostnad. Da vil avtalen termineres, nettsiden tas ned og fakturering stoppe fra datoen kunden har sagt opp.

Dersom månedlig avtale vedr. Facebook tjenester sies opp. Skal samme prosedyre utføres. Det faktureres for inneværende måned; deretter termineres fakturering, tjenesten avsluttes og avtalen sies opp etter måneden gjeldende for siste faktura har utløpt.

Kontrakten fornyes automatisk årlig fra kundens signeringsdato. Om leverandøren ønsker å si opp avtalen må dette gjøres med 3 måneders forvarsel. Leverandøren plikter også i dette tilfellet å tilby hjelp til Kunden med å flytte nettsiden over til en annen leverandør på en sømløs måte

Andre Rettedal

15.07.2021 Oslo

Rettedal Webservice (Rettedal Webservice)