Samarbeidsavtale Norgeschili AS

Avtale
mellom


Norgeschili AS
Org. nr:
926 732 609
(Kunde)

og


Rettedal Webservice (Stark
Webstudio)
Org. Nr:
925 974 765
(Leverandør)

Formål
Det er avtalt leveranse av webdesign i samarbeid med kunden. For å kunne
levere, så må både kunden og leverandør samarbeide for å levere til avtalt
tid.


Prosess


Webdesigner vil gi designforslag av forsiden som kunde kan velge å gå videre med.
Her skal leverandør vise et visuelt forslag, med bilder og farger både for forside
og undersider. Dette forslaget utarbeides i løpet av tid avtalt mellom kunde og
leverandør.
Hvis kunden ikke er fornøyd, så gjøres det enten forandringer eller et nytt
forslag.
Hvis kunde velger å trekke seg i denne fasen, så må ikke noe betales kunden.


Sluttfasen


Når kunden har sett og godkjenner leverandørens design og velger å gå videre
med leverandøren starter sluttfasen etter at denne avtalen er signert. Her skal
leverandøren fikse på siden, legge opp alt som kunden ønsker av innhold (bilder,
tekst etc.). Deretter publiseres siden.
Ved start av denne fasen faktureres kunden etter vilkårene og punktene i denne
avtalen.


Detaljer for oppdrag og pris
Det er avtalt en pris på kr. 7500 NOK eks. mva for et design med ubegrenset
undersider og produkter. Enkeltpersonforetaket Rettedal Service er pr. dato for
signering fritatt MVA, så MVA beregnes ikke av dette beløpet. MVA kan på
beregnes neste fakturering om selskapstatus er endret. Leverandør plikter å
eventuelt gi beskjed til kunde om dette før neste fakturering.
Designet implementeres i WordPress av Leverandør og tilgang til kontrollpanel gis
kunde.


Det vil påløpe en kostnad på kr. 2500 NOK eks. mva pr. år for hosting og support.
Dette inkluderer men er ikke begrenset til:

 • Hosting av siden på servere som er kjøpt av Rettedal Service.
 • Oppdateringer av siden (legge til sider, endring av informasjon på sider som tekst
  og bilder, legge til funksjoner som kunde ønsker på nettsiden.)
  Årsbeløp for hosting og support vil være løpende fra kontrakten signeres av
  Kunden. Dette fornyes automatisk og faktureres en gang i året.

 • Oppsigelse

 • Denne avtalen kan sies opp av begge parter. Om kunden ønsker å si opp avtalen
  må dette gjøres før fakturering av neste årlig kostnad. Da vil avtalen termineres,
  nettsiden tas ned og fakturering stoppe fra datoen kunden har sagt opp.
  Kontrakten fornyes automatisk årlig fra kundens signeringsdato. Om leverandøren
  ønsker å si opp avtalen må dette gjøres med 3 måneders forvarsel. Leverandøren
  plikter også i dette tilfellet å tilby hjelp til Kunden med å flytte nettsiden over til en
  annen leverandør på en sømløs måte.

 • Eierskap
  Etter at kunden har signert og betalt første faktura overføres eierskapet av
  nettsidedesign og filer til kunde i sin helhet. Ved eventuell terminering av avtale
  opprettholdes dette eierforholdet.

Andre Rettedal
19.08.2021 Oslo
Rettedal Webservice (Rettedal Webservice)